Indlæser...

COOKIEPOLITIK & PERSONDATAPOLITIK

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

FUB ApS
Agertoften 11, Gravlev
8400 Ebeltoft
CVR nr. 31253595
Tlf. nr. 22931890
shop@fub.dk

På websitet www.fub.dk anvender vi cookies i overensstemmelse med nedenstående cookie-politik. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores cookiepolitik, er du vekommen til at kontakte os på shop@fub.dk

Hos FUB Aps (FUB) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for FUB’s måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiver hos FUB er Lotte Bundgaard

6. december 2021

COOKIEPOLITIK

HVAD ER EN COOKIE?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle websites og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på websitet. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el.lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer websitet. Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger et website, vil sessionscookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes. På www.fub.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores website bliver brugt for at forenkle og forbedre dit besøg. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.


COOKIES PÅ FUB.DK

Vi bruger følgende typer cookies på www.fub.dk:

1. Session cookies. Bruges til at adskille brugere fra hinanden og udløber, når browseren lukkes.

2. Session cookies. Bruges til at huske valgte størrelser og farver og udløber, når browseren lukkes.

3. Persistent cookies. Bruges til at identificere besøgende, huske hvem de er, hvad de kigger på og hvor de kommer fra. Udløber efter 2 år.

4. Persistent cookies. Bruges til at huske indholdet i indkøbskurven og udløber efter 1 måned.

Derudover anvender vi følgende tredjeparts cookies på www.fub.dk

5. Persistent cookies. Bruges til at identificere besøgende, huske hvem de er, hvad de kigger på og hvor de kommer fra. Udløber efter 2 år.

6. Persistent cookies. Bruges til at vise relevante annoncer og udløber efter 15 minutter.

7. Persistent cookies. Bruges anonymt til at identificere brugerens adfærd på tværs af forskellige websites. Udløber efter 18 måneder.


HVORDAN FJERNES ELLER UNDGÅS COOKIES?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies. Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Internet
Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies


HVORDAN INFORMERER VI OM COOKIES?

Alle danske websitet er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).


PERSONDATAPOLITIK

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.


SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
• Når du køber varer online på FUB.dk. Formålet med indsamlingen er gennemførelse af din ordre i vores webshop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, fx bogføring og regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.
• Når du tilmelder dig FUB’s nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at sende dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
• Når du opretter en kundekonto eller melder dig ind i FUB’s kundeklub. Formålet med indsamlingen er at kunne administrere dit medlemskab og give dig de fordele, der følger af medlemskabet, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

FUB fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender FUB.dk og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.


VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.  Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af FUB anvendte fragtfirma.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.


OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger overlades til FUB’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på FUB’s vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på FUB’s vegne og i overensstemmelse med FUB’s instruks.

Dine personoplysninger overføres til en af FUB’s samarbejdspartnere i USA, som varetager data, der bruges forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve på vegne af FUB. Kommissionen har truffet afgørelse, om at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i USA.


SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.

Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

Dit medlemskab af vores kundeklub slettes, hvis du ikke har benyttet log ind her til i mere end 1 år eller slettes straks, hvis du framelder dig vores kundeklub. Dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.


SIKKERHED

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.


DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på shop@fub.dk

Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på shop@fub.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

FUB ApS
Agertoften 11, Gravlev
8400 Ebeltoft

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet.  Se kontaktinformationer på www.datatilsynet.dk.